Барааны нэр Ханын зузаан Хэмжээ Метр Харьцаа Үнэ
Квадрат /хар/ 15*15 1.3 1

2,100₮

Квадрат /хар/ 20*20 1.0 1

2,550₮

Квадрат /хар/ 20*20 1.3 1

2,900₮

Квадрат /хар/ 20*20 1.5 1

3,300₮

Квадрат /хар/ 20*30 1.2 1

3,400₮

Квадрат /хар/ 20*30 1.5 1

4,300₮

Квадрат /хар/ 20*30 2.0 1

5,300₮

Квадрат /хар/ 20*40 1.2 1

4,100₮

Квадрат /хар/ 20*40 1.5 1

4,900₮

Квадрат /хар/ 20*40 2.0 1

6,500₮

Квадрат /хар/ 25*25 2.0 1

5,100₮

Квадрат /хар/ 25*25 1.0 1

2,800₮

Квадрат /цагаан/ 20*40 1.5 1

5,500₮

Квадрат /цагаан/ 40*40 2.0 1

9,400₮

Квадрат /цагаан/ 50*30 1.5 1

6,800₮

Квадрат /цагаан/ 50*50 2.0 1

12,000₮

Угольник /хар / 30.0 3.0 1

4,700₮

Угольник /хар / 35.0 2.0 1

3,500₮

Угольник /хар / 40.0 4.0 1

8,200₮

Угольник /хар / 40.0 5.0 1

10,200₮

Угольник /хар / 50.0 3.0 1

7,600₮

Угольник /хар / 50.0 4.0 1

10,800₮

Угольник /хар / 50.0 5.0 1

12,500₮

Угольник /хар / 63.0 4.0 1

13,500₮

Угольник /хар / 63.0 5.0 1

16,800₮

Угольник /хар / 70.0 5.0 1

18,000₮

Угольник /хар / 70.0 7.0 1

26,300₮

Угольник /хар / 75.0 5.0 1

19,200₮

Угольник /хар / 75.0 7.0 1

26,500₮

Угольник /хар / 75.0 7.5 1

28,500₮

Угольник /хар / 80.0 6.0 1

24,500₮

Угольник /хар / 90.0 8.0 1

36,000₮

Угольник /хар / 100.0 10.0 1

51,000₮

Угольник /хар / 110.0 10.0 1

56,000₮

Угольник /хар / 125.0 7.5 1

47,800₮

Угольник /хар / 125.0 8.0 1

55,000₮

Угольник /хар / 160.0 10.0 1

81,500₮

Угольник /хар / 200.0 12.0 1

122,000₮

Квадрат /хар/ 25*25 1.5 1

4,000₮

Угольник /хар / 40.0 3.0 1

6,500₮

Квадрат /цагаан/ 50*30 2.0 1

9,200₮

Угольник /хар / 75.0 4.0 1

18,000₮

Квадрат /цагаан/ 20*40 2.0 1

6,800₮

Квадрат /хар/ 15*15 1.0 1

1,850₮

Труба/ хар / 15.0 2.0 1

3,500₮

Труба/ хар / 15.0 2.5 1

4,200₮

Труба/ хар / 15.0 3.0 1

4,500₮

Труба/ хар / 20.0 2.0 1

4,300₮

Труба/ хар / 20.0 2.5 1

5,100₮

Труба/ хар / 20.0 3.0 1

6,100₮

Труба/ хар / 25.0 2.0 1

5,600₮

Труба/ хар / 25.0 2.5 1

6,800₮

Труба/ хар / 25.0 3.0 1

8,800₮

Труба/ хар / 25.0 3.5 1

9,600₮

Труба/ хар / 32.0 2.5 1

9,300₮

Труба/ хар / 32.0 3.0 1

10,200₮

Труба/ хар / 32.0 3.5 1

11,800₮

Труба/ хар / 40.0 2.2 1

9,200₮

Труба/ хар / 40.0 3.0 1

11,000₮

Труба/ хар / 40.0 3.5 1

13,900₮

Труба/ хар / 50.0 3.0 1

15,100₮

Труба/ хар / 50.0 3.5 1

17,200₮

Труба/ хар / 50.0 4.0 1

20,200₮

Труба/ хар / 76.0 3.0 1

19,700₮

Труба/ хар / 76.0 4.0 1

25,800₮

Труба/ хар / 89.0 3.0 1

22,900₮

Труба/ хар / 89.0 4.0 1

30,700₮

Труба/ хар / 89.0 5.0 1

35,000₮

Труба/ хар / 100.0 3.0 1

31,500₮

Труба/ хар / 100.0 4.0 1

39,500₮

Труба/ хар / 100.0 5.0 1

49,000₮

Труба/ хар / 133.0 3.0 1

37,600₮

Труба/ хар / 133.0 3.5 1

43,200₮

Труба/ хар / 133.0 4.0 1

49,000₮

Труба/ хар / 133.0 5.0 1

61,000₮

Труба/ хар / 159.0 3.0 1

43,900₮

Труба/ хар / 159.0 4.0 1

61,600₮

Труба/ хар / 159.0 5.0 1

71,000₮

Труба/ хар / 219.0 4.0 1

77,500₮

Труба/ хар / 219.0 5.0 1

96,100₮

Труба/ хар / 219.0 6.0 1

111,200₮

Труба/ хар / 273.0 8.0 1

195,300₮

Труба/ хар / 325.0 8.0 1

232,100₮

Труба/ хар / 325.0 10.0 1

280,000₮

Труба/ хар / 426.0 8.0 1

307,100₮

Труба/ хар / 530.0 10.0 1

512,000₮

Труба/ хар / 630.0 10.0 1

604,000₮

Труба/ хар / 720.0 10.0 1

680,000₮

Труба/ хар / 820 12.0 1

930,000₮

Труба/ хар / 1020 12.0 1

1,164,000₮

Труба/ хар / 1220 12.0 1

1,380,000₮

Труба/ цагаан / 15.0 3.0 1

5,100₮

Квадрат /хар/ 30*30 1.2 1

4,300₮

Труба/ цагаан / 20.0 1.8 1

4,000₮

Труба/ цагаан / 20.0 3.0 1

6,500₮

Труба/ цагаан / 25.0 2.5 1

7,900₮

Труба/ цагаан / 25.0 3.0 1

9,200₮

Труба/ цагаан / 25.0 3.5 1

9,900₮

Труба/ цагаан / 32.0 3.5 1

14,500₮

Труба/ цагаан / 40.0 3.5 1

16,300₮

Труба/ цагаан / 50.0 3.0 1

17,300₮

Труба/ цагаан / 50.0 3.5 1

20,000₮

Труба/ цагаан / 50.0 4.0 1

23,400₮

Труба/ цагаан / 76.0 3.0 1

22,500₮

Труба/ цагаан / 76.0 4.0 1

28,400₮

Труба/ цагаан / 89.0 4.0 1

26,500₮

Труба/ цагаан / 100.0 4.0 1

45,300₮

Труба/ цагаан / 133.0 4.0 1

55,000₮

Квадрат /хар/ 30*30 1.5 1

5,500₮

Труба/ цагаан / 159.0 4.0 1

66,600₮

Труба/ цагаан / 219.0 4.0 1

90,000₮

Труба/ цагаан / 219.0 5.0 1

110,000₮

Труба/ цагаан / 219.0 6.0 1

130,000₮

Турба /амгүй/ 76.0 6.0 1

17,300₮

Двухтавр 10.0 1

37,000₮

Двухтавр 12.0 1

46,500₮

Двухтавр 14.0 1

45,300₮

Двухтавр 16.0 1

63,000₮

Двухтавр 18.0 1

75,000₮

Квадрат /хар/ 30*30 2.0 1

6,500₮

Двухтавр 20.0 1

81,000₮

Двухтавр 22.0 1

91,000₮

Двухтавр 25.0 1

112,900₮

Двухтавр 30.0 1

160,000₮

Двухтавр 36.0 1

181,200₮

Двухтавр 40.0 1

215,500₮

Двухтавр 45.0 1

254,000₮

А Двухтавр 100*100 1

54,000₮

А Двухтавр 150*150 1

101,000₮

А Двухтавр 200*200 1

160,000₮

Квадрат /хар/ 40*40 1.2 1

6,000₮

А Двухтавр 250*250 1

260,000₮

А Двухтавр 300*300 1

377,640₮

Швеллер 5.0 1

12,200₮

Швеллер 6.0 1

18,000₮

Швеллер 8/зуз/ 1

24,000₮

Швеллер 10.0 1

26,000₮

Швеллер 12.0 1

26,800₮

Швеллер 14.0 1

44,000₮

Швеллер 16.0 1

54,000₮

Квадрат /хар/ 40*40 1.5 1

6,600₮

Швеллер 18.0 1

61,000₮

Швеллер 20.0 1

67,000₮

Швеллер 22.0 1

82,700₮

Швеллер 25.0 1

91,000₮

Швеллер 30.0 1

117,500₮

Швеллер цагаан 10.0 1

27,300₮

Швеллер цагаан 12.0 1

39,900₮

Швеллер цагаан 20.0 1

79,800₮

Швеллер цагаан 41*21 1

13,000₮

Швеллер цагаан 41*41 1

15,000₮

Квадрат /хар/ 40*40 2.0 1

8,800₮

Квадрат /хар/ 40*40 2.5 1

9,900₮

Си төмөр 8.0 2.0 1

8,700₮

Си төмөр 10.0 2.0 1

11,400₮

Си төмөр 12.0 2.0 1

13,500₮

Си төмөр 14.0 2.5 1

18,000₮

Си төмөр 16.0 2.5 1

20,600₮

Си төмөр 18.0 2.5 1

21,500₮

Си төмөр 20.0 2.5 1

25,000₮

Полоса хар 2.5 2.5 1

1,900₮

Полоса хар 3.0 3.0 1

2,450₮

Полоса хар 4.0 3.0 1

3,100₮

Полоса хар 4.0 4.0 1

4,700₮

Квадрат /хар/ 40*40 1.0 1

4,400₮

Квадрат /хар/ 40*40 3.0 1

13,000₮

Полоса хар 5.0 5.0 1

6,600₮

Полоса хар 5.0 8.0 1

10,500₮

Полоса хар 6.0 5.5 1

9,300₮

Полоса хар 8.0 6.0 1

13,000₮

Полоса хар 7.5 10.0 1

18,200₮

Полоса хар 10.0 6.0 1

16,000₮

Полоса хар 10.0 7.5 1

19,300₮

Полоса хар 10.0 10.0 1

27,200₮

Полоса цагаан 4.0 3.5 1

4,200₮

Ховилтой төмөр - 0.8 0.72*6

152,000₮

Квадрат /хар/ 40*40 4.0 1

15,500₮

Ховилтой төмөр - 1.2 0.72*6

223,000₮

Ховилтой төмөр - 1.5 0.72*6

295,000₮

Круг 10.0 1

2,200₮

Круг 12.0 1

3,200₮

Круг 14.0 1

4,400₮

Круг 16.0 1

5,800₮

Круг 18.0 1

7,100₮

Круг 20.0 1

8,700₮

Круг 22.0 1

10,600₮

Круг 25.0 1

13,600₮

Квадрат /хар/ 50*25 1.5 1

6,000₮

Круг 30.0 1

19,600₮

Круг 32.0 1

22,300₮

Круг 36.0 1

28,300₮

Круг 40.0 1

36,300₮

Круг 42.0 1

38,500₮

Круг 50.0 1

55,200₮

Круг 60.0 1

79,200₮

Круг 70.0 1

107,100₮

Круг 80.0 1

140,600₮

Круг 90.0 1

178,000₮

Квадрат /хар/ 50*25 2.2 1

8,200₮

Круг 100.0 1

218,500₮

Круг 120.0 1

314,700₮

Круг 130.0 1

369,300₮

Круг 140.0 1

461,000₮

Круг 150.0 1

530,000₮

Круг 160.0 1

561,000₮

Круг 180 Q345 1

708,200₮

Круг 200.0 1

945,000₮

Круг 210 Q345 1

963,900₮

Круг 250 Q345 1

1,366,000₮

Квадрат /хар/ 50*30 1.5 1

6,600₮

Круг 300.0 1

1,967,000₮

круг/цагаан / 10.0 1

2,500₮

круг /6-н талт / 22.0 - 1

13,860₮

круг /6-н талт / 30.0 - 1

25,300₮

круг /6-н талт / 41.0 - 1

48,600₮

круг /6-н талт / 55.0 - 1

89,500₮

круг /6-н талт / 60.0 - 1

112,000₮

Хашааны тор 10.0 1.5*4 0

49,000₮

Хашааны тор 10.0 2*4 0

59,500₮

Хашааны тор 8.0 2*4 0

79,000₮

Квадрат /хар/ 50*30 2.0 1

8,800₮

Хашааны тор 6.0 2*4 0

81,000₮

Лист/хар/ 1м.кв 1 мм 1*2 0

32,000₮

Лист/хар/ 1м.кв 1.5 мм 1*2 0

48,500₮

Лист/хар/ 1м.кв 1.5 мм 1.25*5 0

48,500₮

Лист/хар/ 1м.кв 2 мм 1*2 0

64,500₮

Лист/хар/ 1м.кв 2мм 1.25*5 0

64,500₮

Лист/хар/ 1м.кв 3 мм 1.5*6 0

94,100₮

Лист/хар/ 1м.кв 4 мм 1.5*6 0

116,500₮

Лист/хар/ 1м.кв 5 мм 1.5*6 0

144,000₮

Лист/хар/ 1м.кв 6 мм 1.5*6 0

175,200₮

Квадрат /хар/ 50*50 1.2 1

6,900₮

Лист/хар/ 1м.кв 8 мм 1.5*6 0

228,000₮

Шигшүүр тор 1ш 10.0 1.8*4.8 20*20

1,782,600₮

Шигшүүр тор 1ш 10.0 1.5*4.8 20*20

1,482,200₮

Шигшүүр тор 1ш 8.0 1.8*4.8 20*20

1,299,800₮

Лист/хар/ 1м.кв 10 мм 1.5*6 0

305,000₮

Лист/хар/ 1м.кв 12 мм 2.2x 0

355,000₮

Лист/хар/ 1м.кв 12 мм 1.5*6 0

355,000₮

Лист/хар/ 1м.кв 14 мм 2.2*8-10 0

427,000₮

Лист/хар/ 1м.кв 14 мм 1.5*6 0

427,000₮

Лист/хар/ 1м.кв 16 мм 2.2*8-10 0

487,000₮

Лист/хар/ 1м.кв 16 мм 1.5*6 0

487,000₮

Лист/хар/ 1м.кв 18 мм 1.5*6

509,000₮

Лист/хар/ 1м.кв 20 мм 2.20*10 0

564,000₮

Квадрат /хар/ 50*50 1.5 1

8,400₮

Лист/хар/ 1м.кв 20 мм 1.5*6 0

564,000₮

Лист/хар/ 1м.кв 25 мм 2.2*8 0

705,000₮

Лист/хар/ 1м.кв 27мм 2.25*10 0

761,000₮

Лист/хар/ 1м.кв 30мм 2.2*12 0

846,000₮

Лист/хар/ 1м.кв 40 мм 2.2*9 0

1,128,000₮

Лист/хар/ 1м.кв 45 мм 2.2*5.1 0

1,270,000₮

Лист/хар/ 1м.кв 50 мм 2.2*5 0

1,410,000₮

Лист / хүйтэн/ 1м.кв 1.1мм 1*2 0

37,000₮

Лист / Хүйтэн/ 1м.кв 1 мм 1*2 0

33,500₮

Лист / Хүйтэн/ 1м.кв 1.5 мм 1*2 0

50,300₮

Квадрат /хар/ 50*50 1.7 1

9,900₮

Лист / Хүйтэн/ 1 м.кв 2 мм 1*2 0

67,100₮

Лист / Хүйтэн/ 1 м.кв 1.5 мм 1.25*2.5 0

50,300₮

Лист/цагаан/ 1м.кв 0.5мм 1*2 0

17,000₮

Лист/цагаан/ 1м.кв 0.8мм 1*2 0

26,700₮

Лист/цагаан/ 1м.кв 1мм 1*2 0

33,000₮

Лист/цагаан/ 1м.кв 1.5мм 1*2 0

52,000₮

Лист/цагаан/ 1м.кв 1.5мм 1.25*2.5 0

52,000₮

Лист/цагаан/ 1м.кв 2мм 1*2 0

70,000₮

Лист/цагаан/ 1м.кв 3мм 1.5*6 0

94,200₮

Лист/хээтэй/ 1м.кв 2мм 1.25*4 0

67,510₮

Квадрат /хар/ 50*50 2.0 1

11,500₮

Лист/хээтэй/ 1м.кв 3мм 1.5*6 0

88,300₮

Квадрат /хар/ 50*50 2.5 1

13,500₮

Лист/хээтэй/ 1м.кв 4 мм 1.5*6 0

117,700₮

Лист/хээтэй/ 1м.кв 5 мм 1.5*6 0

147,200₮

Лист/хээтэй/ 1м.кв 6 мм 1.5*6 0

176,600₮

Лист/хээтэй/ 1м.кв 10мм 1.5*6 0

294,400₮

Лист/хөнгөн цагаан/ 1ш 0.8мм 1*2 0

60,585₮

Лист/хөнгөн цагаан/ 1ш 1мм 1*2 0

75,810₮

Лист/хөнгөн цагаан/ 1ш 2мм 1.2*2.4 0

218,085₮

Лист/хөнгөн цагаан/ 1ш 3мм 1.5*3 0

511,035₮

Лист/хөнгөн цагаан/ 1ш 4мм 1.5*3 0

681,450₮

Лист/хөнгөн цагаан/ 1ш 5мм 1.2*2.4 0

545,160₮

Квадрат /хар/ 50*50 3.0 1

16,000₮

Лист/хөнгөн цагаан/ 1ш 6мм 1.2*2.4 0

654,150₮

Лист/Хээтэй хөнгөн цагаан/ 1.2 мм 1.2*2.4 0

152,145₮

Лист/Хээтэй хөнгөн цагаан/ 2мм 1.2*2.4 0

253,575₮

Лист/Хээтэй хөнгөн цагаан/ 3мм 1.2*2.4 0

362,250₮

Лист/Хээтэй хөнгөн цагаан/ 3мм 1.5*3 0

594,720₮

Лист/Хээтэй хөнгөн цагаан/ 4мм 1.2*2.4 0

429,345₮

Лист / нэрж SS304/ 1ш 3 мм 1.2*2.4 0

705,075₮

Лист /нэрж SS304/ 1ш 1мм 1.24*2.4 0

232,300₮

Квадрат /хар/ 50*50 4.0 1

20,000₮

Лист / нэрж SS316/ 1 ш 2мм 1*2 0

478,170₮

Лист/хээтэй цагаан/ 1ш 8 мм 1.5*6 0

1,809,150₮

Лист/торон/ 1ш 3 мм 1.2 0

144,900₮

Лист/торон/ 1м.кв 3 мм 1*2 0

72,450₮

Лист/торон/ 1ш 4 мм 1.2 0

181,200₮

Лист/торон/ 1м.кв 4 мм 1.2 0

90,600₮

Лист Цагаан нүхтэй 1м.кв 1 мм 1*2 0

36,200₮

Лист Цагаан нүхтэй 1 м.кв 2 мм 1*2 0 0

72,450₮

Шигшүүр тор 1ш 8.0 1.5*4.8 20*20

1,080,000₮

Грейтинг 1ш 1*6

1,080,000₮

Квадрат /хар/ 50*50 6.0 1

29,500₮

Квадрат /хар/ 50*70 2.0 1

13,200₮

Квадрат /хар/ 60*30 1.5 1

8,000₮

Квадрат /хар/ 60*30 2 1

9,600₮

Квадрат /хар/ 60*30 2.5 1

10,500₮

Квадрат /хар/ 60*40 1.3 1

7,450₮

Квадрат /хар/ 60*40 1.5 1

8,500₮

Квадрат /хар/ 60*40 2.0 1

11,300₮

Лист / нэрж өнгөт 5төрлө/ 1ш 1*2

155,000₮

Квадрат /хар/ 60*60 2.2 1

15,600₮

Квадрат /хар/ 60*60 2.5 1

16,000₮

Квадрат /хар/ 60*60 1.5 1

10,300₮

Квадрат /хар/ 60*60 3.0 1

19,900₮

Квадрат /хар/ 60*60 4.0 1

24,100₮

Квадрат /хар/ 60*60 5.0 1

30,000₮

Квадрат /хар/ 60*60 6.0 1

37,500₮

Квадрат /хар/ 80*40 1.5 1

10,500₮

Квадрат /хар/ 80*40 1.7 1

11,800₮

Квадрат /хар/ 80*40 2.2 1

14,400₮

Квадрат /хар/ 80*40 2.5 1

15,900₮

Квадрат /хар/ 80*40 3.0 1

17,000₮

Квадрат /хар/ 80*40 4.0 1

24,400₮

Квадрат /хар/ 80*60 2.2 1

17,300₮

Квадрат /хар/ 80*80 1.7 1

15,900₮

Квадрат /хар/ 80*80 2.0 1

18,000₮

Квадрат /хар/ 80*80 3.0 1

26,700₮

Квадрат /хар/ 80*80 4.0 1

35,300₮

Квадрат /хар/ 80*80 6.0 1

49,500₮

Квадрат /хар/ 100*50 2.0 1

17,600₮

Квадрат /хар/ 100*50 2.5 1

21,500₮

Квадрат /хар/ 100*50 3.0 1

24,500₮

Квадрат /хар/ 100*50 5.0 1

39,500₮

Квадрат /хар/ 100*100 2.0 1

22,900₮

Квадрат /хар/ 100*100 2.2 1

24,500₮

Квадрат /хар/ 100*100 2.5 1

28,400₮

Квадрат /хар/ 100*100 3.0 1

36,100₮

Квадрат /хар/ 100*100 4.0 1

43,000₮

Квадрат /хар/ 100*100 6.0 1

64,500₮

Квадрат /хар/ 100*150 3.0 1

51,000₮

Квадрат /хар/ 100*150 5.0 1

78,700₮

Квадрат /хар/ 100*100 3.5 1

38,000₮

Квадрат /хар/ 120*120 2.5 1

35,300₮

Квадрат /хар/ 150*150 2.5 1

43,000₮

Квадрат /хар/ 150*150 3.0 1

51,000₮

Квадрат /хар/ 150*150 4.0 1

66,000₮

Квадрат /хар/ 150*150 5.0 1

78,000₮

Квадрат /хар/ 200*200 6.0 1

131,000₮

Квадрат /хар/ 200*200 8.0 1

171,000₮

Квадрат /хар/ 250*250 10.0 1

260,000₮

Угольник /цагаан/ 30 3.0 1

5,000₮

Угольник /цагаан / 40 4.0 1

8,800₮

Угольник /цагаан/ 50 3.5 1

9,800₮

Угольник /цагаан/ 50 4.0 1

12,650₮

Угольник /цагаан/ 63 5.0 1

17,700₮

Угольник /цагаан/ 75 5.0 1

21,000₮

ЧАНАРТАЙ ГАН ЧАДВАРЛАГ ХИИЦ

Бид салбарын хөгжлийн түүчээлэгч байна