Барааны нэр Үнэ
Труба/ хар /

400,000₮

630.0 10.0 12
Лист/цагаан/ 1м.кв

30,600₮

1.5мм 1*2 0
Квадрат /хар/ 1м

1,300₮

15*15 1.5 6
Труба/ хар /

450,000₮

720.0 10.0 12
Лист/цагаан/ 1м.кв

30,600₮

1.5мм 1.25*2.5 0
Квадрат /хар/ 1м

1,700₮

20*20 1.0 6
Труба/ хар / 1ш

15,600₮

15.0 2.5 6
Лист/цагаан/ 1м.кв

40,800₮

2мм 1*2 0
Квадрат /хар/ 1м

2,000₮

20*20 1.3 6
Труба/ хар / 1ш

18,000₮

15.0 3.0 6
Лист/цагаан/ 1м.кв

61,200₮

3мм 1.5*6 0
Квадрат /хар/ 1м

2,200₮

20*20 1.5 6
Труба/ хар / 1ш

17,400₮

20.0 2.0 6
Лист/цагаан/ 1м.кв

81,600₮

4мм 1.5*6 0
Квадрат /хар/ 1м

2,300₮

20*30 1.2 6
Труба/ хар / 1ш

20,400₮

20.0 2.5 6
Лист/хээтэй/ 1м.кв

39,200₮

2мм 1.25*4 0
Квадрат /хар/ 1м

2,800₮

20*30 1.5 6
Труба/ хар / 1ш

23,400₮

20.0 3.0 6
Лист/хээтэй/ 1м.кв

54,150₮

3 мм 1.25*6 0
Квадрат /хар/ 1м

3,300₮

20*30 2.0 6
Труба/ хар / 1ш

21,600₮

25.0 2.0 6
Лист/хээтэй/ 1м.кв

54,160₮

3мм 1.5*6 0
Квадрат /хар/ 1м

2,600₮

20*40 1.2 6
Труба/ хар / 1ш

27,000₮

25.0 2.5 6
Лист/хээтэй/ 1м.кв

72,200₮

4 мм 1.5*6 0
Квадрат /хар/ 1м

3,100₮

20*40 1.5 6
Труба/ хар / 1ш

39,000₮

25.0 3.5 6
Лист/хээтэй/ 1м.кв

90,250₮

5 мм 1.5*6 0
Квадрат /хар/ 1м

4,100₮

20*40 2.0 6
Труба/ хар / 1ш

42,000₮

32.0 2.5 6
Лист/хээтэй/ 1м.кв

108,300₮

6 мм 1.5*6 0
Квадрат /хар/ 1м

2,800₮

25*25 1.5 6
Труба/ хар / 1ш

46,800₮

32.0 3.5 6
Лист/хээтэй/ 1м.кв

180,550₮

10мм 1.5*6 0
Квадрат /хар/ 1м

3,400₮

25*25 2.0 6
Труба/ хар / 1ш

36,000₮

40.0 2.2 6
Лист/хээтэй/ 1ш

196,000₮

2мм 1.25*4 0
Квадрат /хар/ 1м

3,000₮

30*30 1.2 6
Труба/ хар / 1ш

54,600₮

40.0 3.5 6
Лист/хээтэй/ 1м.кв

406,125₮

3 мм 1.25*6 0
Квадрат /хар/ 1м

3,200₮

30*30 1.5 6
Труба/ хар / 1ш

60,000₮

50.0 3.0 6
Лист/хээтэй/ 1м.кв

487,500₮

3мм 1.5*6 0
Квадрат /хар/ 1м

4,400₮

30*30 2.0 6
Труба/ хар / 1ш

78,000₮

50.0 4.0 6
Лист/хээтэй/ 1м.кв

649,800₮

4 мм 1.5*6 0
Квадрат /хар/ 1м

3,500₮

40*40 1.2 6
Труба/ хар / 1ш

93,000₮

76.0 3.0 6
Лист/хээтэй/ 1м.кв

812,250₮

5 мм 1.5*6 0
Квадрат /хар/ 1м

4,300₮

40*40 1.5 6
Труба/ хар / 1ш

97,800₮

76.0 4.0 6
Лист/хээтэй/ 1м.кв

974,700₮

6 мм 1.5*6 0
Квадрат /хар/ 1м

5,500₮

40*40 2.0 6
Труба/ хар / 1ш

105,000₮

89.0 3.0 6
Лист/хээтэй/ 1м.кв

1,624,950₮

10мм 1.5*6 0
Квадрат /хар/ 1м

8,000₮

40*40 3.0 6
Труба/ хар / 1ш

117,600₮

89.0 4.0 6
Лист/хээтэй/ 1тн

2,500,000₮

2мм 1.25*4 0
Квадрат /хар/ 1м

9,700₮

40*40 4.0 6
Труба/ хар / 1ш

120,000₮

100.0 3.0 6
Лист/хээтэй/ 1тн

2,300,000₮

3 мм 1.25*6 0
Квадрат /хар/ 1м

4,700₮

50*25 1.5 6
Труба/ хар / 1ш

150,000₮

100.0 4.0 6
Лист/хээтэй/ 1тн

2,300,000₮

3мм 1.5*6 0
Квадрат /хар/ 1м

5,800₮

50*25 2.2 6
Труба/ хар / 1ш

192,000₮

100.0 5.0 6
Лист/хээтэй/ 1тн

2,300,000₮

4 мм 1.5*6 0
Квадрат /хар/ 1м

5,000₮

50*30 1.5 6
Труба/ хар / 1ш

133.0 4.0 6
Лист/хээтэй/ 1тн

2,300,000₮

5 мм 1.5*6 0
Квадрат /хар/ 1м

5,500₮

50*30 2.0 6
Труба/ хар / 1ш

180,000₮

159.0 3.0 6
Лист/хээтэй/ 1тн

2,300,000₮

6 мм 1.5*6 0
Квадрат /хар/ 1м

4,200₮

50*50 1.2 6
Труба/ хар / 1ш

222,000₮

159.0 4.0 6
Лист/хээтэй/ 1тн

2,300,000₮

10мм 1.5*6 0
Квадрат /хар/ 1м

5,300₮

50*50 1.5 6
Труба/ хар / 1ш

270,000₮

159.0 5.0 6
Лист/хөнгөн цагаан/

25,000₮

0.8мм 1*хххх 0
Квадрат /хар/ 1м

6,700₮

50*50 2.0 6
Труба/ хар / 1ш

360,000₮

219.0 5.0 6
Лист/хөнгөн цагаан/

30,000₮

1мм 1*2 0
Квадрат /хар/ 1м

8,400₮

50*50 2.5 6
Труба/ хар / 1ш

444,000₮

219.0 6.0 6
Лист/хөнгөн цагаан/

0₮

2мм 1.2*2.4 0
Квадрат /хар/ 1м

9,800₮

50*50 3.0 6
Труба/ хар / 1ш

1,440,000₮

273.0 8.0 12
Лист/хөнгөн цагаан/

72,680₮

3мм 1.5*3 0
Квадрат /хар/ 1м

14,000₮

50*50 4.0 6
Труба/ хар / 1ш

1,800,000₮

325.0 8.0 12
Лист/хөнгөн цагаан/

0₮

4мм 1.5*3 0
Квадрат /хар/ 1м

17,000₮

50*50 6.0 6
Труба/ хар / 1ш

2,400,000₮

426.0 8.0 12
Лист/хөнгөн цагаан/

0₮

5мм 1.2*2.4 0
Квадрат /хар/ 1м

9,000₮

50*70 2.0 6
Труба/ хар / 1ш

4,320,000₮

530.0 10.0 12
Лист/хөнгөн цагаан/

0₮

6мм 1.2*2.4 0
Квадрат /хар/ 1м

5,000₮

60*30 1.5 6
Труба/ хар / 1ш

4,800,000₮

630.0 10.0 12
Лист/хөнгөн цагаан/ 1ш

0.8мм 1*хххх 0
Квадрат /хар/ 1м

7,000₮

60*30 2.0 6
Труба/ хар / 1ш

5,400,000₮

720.0 10.0 12
Лист/хөнгөн цагаан/ 1ш

60,000₮

1мм 1*2 0
Квадрат /хар/ 1м

7,300₮

60*40 1.3 6
Труба/ цагаан / 1м

3,600₮

15.0 2.8 6
Лист/хөнгөн цагаан/ 1ш

190,000₮

2мм 1.2*2.4 0
Квадрат /хар/ 1м

8,000₮

60*40 2.0 6
Труба/ цагаан / 1м

5,600₮

20.0 2.8 6
Лист/хөнгөн цагаан/ 1ш

327,000₮

3мм 1.5*3 0
Квадрат /хар/ 1м

9,000₮

60*60 2.2 6
Труба/ цагаан / 1м

8,000₮

25.0 3.5 6
Лист/хөнгөн цагаан/ 1ш

461,700₮

4мм 1.5*3 0
Квадрат /хар/ 1м

15,000₮

60*60 4.0 6
Труба/ цагаан / 1м

9,000₮

32.0 3.5 6
Лист/хөнгөн цагаан/ 1ш

370,000₮

5мм 1.2*2.4 0
Квадрат /хар/ 1м

19,000₮

60*60 5.0 6
Труба/ цагаан / 1м

10,200₮

40.0 3.5 6
Лист/хөнгөн цагаан/ 1ш

448,000₮

6мм 1.2*2.4 0
Квадрат /хар/ 1м

22,000₮

60*60 6.0 6
Труба/ цагаан / 1м

14,000₮

50.0 4.0 6
Круг

2,300₮

12.0 12.0 0
Квадрат /хар/ 1м

7,500₮

80*40 1.7 6
Труба/ цагаан / 1м

18,400₮

76.0 4.0 6
Круг

3,100₮

14.0 9.0 0
Квадрат /хар/ 1м

9,200₮

80*40 2.2 6
Труба/ цагаан / 1м

22,000₮

89.0 4.0 6
Круг

4,000₮

16.0 9.0 0
Квадрат /хар/ 1м

15,000₮

80*40 4.0 6
Труба/ цагаан / 1м

27,500₮

100.0 4.0 6
Круг

5,000₮

18.0 9.0 0
Квадрат /хар/ 1м

11,000₮

80*60 2.2 6
Труба/ цагаан / 1м

35,500₮

133.0 4.0 6
Круг

6,200₮

20.0 9.0 0
Квадрат /хар/ 1м

10,000₮

80*80 1.7 6
Труба/ цагаан / 1м

42,000₮

159.0 4.0 6
Круг

7,500₮

22.0 9.0 0
Квадрат /хар/ 1м

12,000₮

80*80 2.2 6
Труба/ цагаан / 1м

84,000₮

219.0 6.0 6
Круг

9,700₮

25.0 9.0 0
Квадрат /хар/ 1м

16,000₮

80*80 3.0 6
Труба/ цагаан / 1ш

21,600₮

15.0 2.8 6
Круг

15,000₮

32.0 9.0 0
Квадрат /хар/ 1м

20,500₮

80*80 4.0 6
Труба/ цагаан / 1ш

33,600₮

20.0 2.8 6
Круг

13,900₮

30.0 9.0 0
Квадрат /хар/ 1м

31,000₮

80*80 6.0 6
Труба/ цагаан / 1ш

48,000₮

25.0 3.5 6
Круг

20,000₮

36.0 9.0 0
Квадрат /хар/ 1м

10,500₮

100*50 2.0 6
Труба/ цагаан / 1ш

54,000₮

32.0 3.5 6
Круг

24,700₮

40.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1м

15,300₮

100*50 3.0 6
Труба/ цагаан / 1ш

61,200₮

40.0 3.5 6
Круг

27,200₮

42.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1м

16,000₮

100*100 2.0 6
Труба/ цагаан / 1ш

84,000₮

50.0 4.0 6
Круг

38,600₮

50.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1м

17,000₮

100*100 2.5 6
Труба/ цагаан / 1ш

110,400₮

76.0 4.0 6
Круг

55,600₮

60.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1м

21,000₮

100*100 3.0 6
Труба/ цагаан / 1ш

132,000₮

89.0 4.0 6
Круг

75,600₮

70.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1м

27,000₮

100*100 4.0 6
Труба/ цагаан / 1ш

165,000₮

100.0 4.0 6
Круг

98,700₮

80.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1м

39,000₮

100*100 6.0 6
Труба/ цагаан / 1ш

213,000₮

133.0 4.0 6
Круг

124,900₮

90.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1м

28,000₮

100*150 3.0 6
Труба/ цагаан / 1ш

252,000₮

159.0 4.0 6
Круг

155,000₮

100.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1м

42,000₮

100*150 5.0 6
Труба/ цагаан / 1ш

504,000₮

219.0 6.0 6
Круг

222,000₮

120.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1м

22,000₮

120*120 2.5 6
Двухтавр 1м

24,000₮

10.0 6.0 0
Круг

261,000₮

130.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1м

27,600₮

150*150 2.5 6
Двухтавр 1м

29,000₮

12.0 6.0 0
Круг

303,000₮

140.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1м

33,000₮

150*150 3.0 6
Двухтавр 1м

35,000₮

14.0 6.0 0
Круг

347,000₮

150.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1м

50,000₮

150*150 5.0 6
Двухтавр 1м

35,000₮

14.0 9.0 0
Круг

395,000₮

160.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1м

84,000₮

200*200 6.0 6
Двухтавр 1м

39,500₮

16.0 6.0 0
Круг

540,000₮

180 Q345 7.9 0
Квадрат /хар/ 1м

109,000₮

200*200 8.0 6
Двухтавр 1м

39,500₮

16.0 9.0 0
Круг

618,000₮

200.0 6.7 0
Квадрат /хар/ 1ш

7,800₮

15*15 1.5 6
Двухтавр 1м

39,500₮

16.0 12.0 0
Круг

734,700₮

210 Q345 5.0 0
Квадрат /хар/ 1ш

10,200₮

20*20 1.0 6
Двухтавр 1м

44,000₮

18.0 12.0 0
Круг

1,041,200₮

250 Q345 6.0 0
Квадрат /хар/ 1ш

12,000₮

20*20 1.3 6
Двухтавр 1м

48,000₮

20.0 12.0 0
Круг

1,390,000₮

300.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1ш

13,200₮

20*20 1.5 6
Двухтавр 1м

66,000₮

22.0 12.0 0
Хашааны тор

39,000₮

10.0 1.5*4 0
Квадрат /хар/ 1ш

13,800₮

20*30 1.2 6
Двухтавр 1м

85,000₮

25.0 12.0 0
Хашааны тор

49,000₮

10.0 2*4 0
Квадрат /хар/ 1ш

16,800₮

20*30 1.5 6
Двухтавр 1м

100,000₮

30.0 12.0 0
Хашааны тор

55,000₮

8.0 2*4 0
Квадрат /хар/ 1ш

19,800₮

20*30 2.0 6
Двухтавр 1м

120,000₮

36.0 12.0 0
Си төмөр 1м

5,800₮

8.0 2.0 6
Квадрат /хар/ 1ш

15,600₮

20*40 1.2 6
Двухтавр 1м

138,000₮

40.0 12.0 0
Си төмөр 1м

7,900₮

10.0 2.0 6
Квадрат /хар/ 1ш

18,600₮

20*40 1.5 6
Двухтавр 1м

165,000₮

45.0 12.0 0
Си төмөр 1м

8,500₮

12.0 2.0 6
Квадрат /хар/ 1ш

24,600₮

20*40 2.0 6
Двухтавр 1ш

144,000₮

10.0 6.0 0
Си төмөр 1м

11,300₮

14.0 2.5 6
Квадрат /хар/ 1ш

16,800₮

25*25 1.5 6
Двухтавр 1ш

174,000₮

12.0 6.0 0
Си төмөр 1м

12,700₮

16.0 2.5 6
Квадрат /хар/ 1ш

20,400₮

25*25 2.0 6
Двухтавр 1ш

210,000₮

14.0 6.0 0
Си төмөр 1м

15,200₮

20.0 2.5 6
Квадрат /хар/ 1ш

18,000₮

30*30 1.2 6
Двухтавр 1ш

315,000₮

14.0 9.0 0
Си төмөр 1ш

46,800₮

8.0 2.0 6
Квадрат /хар/ 1ш

19,200₮

30*30 1.5 6
Двухтавр 1ш

237,000₮

16.0 6.0 0
Си төмөр 1ш

46,800₮

10.0 2.0 6
Квадрат /хар/ 1ш

26,400₮

30*30 2.0 6
Двухтавр 1ш

355,500₮

16.0 9.0 0
Си төмөр 1ш

51,000₮

12.0 2.0 6
Квадрат /хар/ 1ш

21,000₮

40*40 1.2 6
Двухтавр 1ш

474,000₮

16.0 12.0 0
Си төмөр 1ш

67,800₮

14.0 2.5 6
Квадрат /хар/ 1ш

25,800₮

40*40 1.5 6
Двухтавр 1ш

528,000₮

18.0 12.0 0
Си төмөр 1ш

76,200₮

16.0 2.5 6
Квадрат /хар/ 1ш

33,000₮

40*40 2.0 6
Двухтавр 1ш

576,000₮

20.0 12.0 0
Си төмөр 1ш

87,000₮

20.0 2.5 6
Квадрат /хар/ 1ш

48,000₮

40*40 3.0 6
Двухтавр 1ш

792,000₮

22.0 12.0 0
Лист / нэрж SS304/ 1ш

133,500₮

1мм 1*2 0
Квадрат /хар/ 1ш

58,200₮

40*40 4.0 6
Двухтавр 1ш

1,020,000₮

25.0 12.0 0
Лист / нэрж SS304/ 1ш

203,000₮

1.5мм 1*2 0
Квадрат /хар/ 1ш

28,200₮

50*25 1.5 6
Двухтавр 1ш

1,200,000₮

30.0 12.0 0
Лист / нэрж SS304/ 1ш

270,300₮

2мм 1*2 0
Квадрат /хар/ 1ш

34,800₮

50*25 2.2 6
Двухтавр 1ш

1,440,000₮

36.0 12.0 0
Лист / нэрж SS304/ 1ш

389,200₮

2.0 1.2*2.4 0
Квадрат /хар/ 1ш

30,000₮

50*30 1.5 6
Двухтавр 1ш

1,656,000₮

40.0 12.0 0
Лист / нэрж SS304/ 1ш

430,000₮

3.0 1*2 0
Квадрат /хар/ 1ш

33,000₮

50*30 2.0 6
Двухтавр 1ш

1,980,000₮

45.0 12.0 0
Лист / нэрж SS304/ 1ш

583,850₮

3.0 1.2*2.4 0
Квадрат /хар/ 1ш

25,200₮

50*50 1.2 6
Швеллер 1м

8,500₮

5.0 6.0 0
Лист / нэрж SS304/ 1м

9₮

1мм 1*2 0
Квадрат /хар/ 1ш

31,800₮

50*50 1.5 6
Швеллер 1м

12,800₮

6.0 6.0 0
Лист / нэрж SS304/ 1тн

8,500,000₮

1.5мм 1*2 0
Квадрат /хар/ 1ш

40,200₮

50*50 2.0 6
Швеллер 1м

10,000₮

8/ним/ 6.0 0
Лист / нэрж SS304/ 1ш

8,500,000₮

2мм 1*2 0
Квадрат /хар/ 1ш

50,400₮

50*50 2.5 6
Швеллер 1м

18,000₮

10.0 6.0 0
Лист / нэрж SS304/ 1ш

8,500,000₮

2.0 1.2*2.4 0
Квадрат /хар/ 1ш

58,800₮

50*50 3.0 6
Швеллер 1м

22,000₮

12.0 6.0 0
Лист / нэрж SS304/ 1ш

8,500,000₮

3.0 1*2 0
Квадрат /хар/ 1ш

84,000₮

50*50 4.0 6
Швеллер 1м

26,000₮

14.0 6.0 0
Лист / нэрж SS304/ 1ш

8,500,000₮

3.0 1.2*2.4 0
Квадрат /хар/ 1ш

102,000₮

50*50 6.0 6
Швеллер 1м

30,500₮

16.0 6.0 0
круг /6-н талт /

10,000₮

22.0 - 0
Квадрат /хар/ 1ш

54,000₮

50*70 2.0 6
Швеллер 1м

34,500₮

18.0 6.0 0
круг /6-н талт /

11,500₮

24.0 - 0
Квадрат /хар/ 1ш

30,000₮

60*30 1.5 6
Швеллер 1м

43,000₮

20.0 6.0 0
круг /6-н талт /

14,500₮

27.0 - 0
Квадрат /хар/ 1ш

42,000₮

60*30 2.0 6
Швеллер 1м

51,000₮

22.0 12.0 0
круг /6-н талт /

17,900₮

30.0 - 0
Квадрат /хар/ 1ш

43,800₮

60*40 1.3 6
Швеллер 1м

57,000₮

25.0 12.0 0
круг /6-н талт /

27,500₮

36.0 - 0
Квадрат /хар/ 1ш

48,000₮

60*40 2.0 6
Швеллер 1м

73,000₮

30.0 12.0 0
круг /6-н талт /

35,000₮

41.0 - 0
Квадрат /хар/ 1ш

54,000₮

60*60 2.2 6
Швеллер 1ш

51,000₮

5.0 6.0 0
круг /6-н талт /

41,500₮

46.0 - 0
Квадрат /хар/ 1ш

90,000₮

60*60 4.0 6
Швеллер 1ш

76,800₮

6.0 6.0 0
круг /6-н талт /

64,500₮

55.0 - 0
Квадрат /хар/ 1ш

114,000₮

60*60 5.0 6
Швеллер 1ш

60,000₮

8/ним/ 6.0 0
круг /6-н талт /

81,300₮

60.0 - 0
Квадрат /хар/ 1ш

132,000₮

60*60 6.0 6
Швеллер 1ш

108,000₮

10.0 6.0 0
круг /6-н талт /

91,300₮

65.0 - 0
Квадрат /хар/ 1ш

45,000₮

80*40 1.7 6
Швеллер 1ш

132,000₮

12.0 6.0 0
круг/цагаан /

1,750₮

10.0 0
Квадрат /хар/ 1ш

55,200₮

80*40 2.2 6
Швеллер 1ш

156,000₮

14.0 6.0 0
Ховилтой төмөр

115,000₮

- 0.72*6 0
Квадрат /хар/ 1ш

90,000₮

80*40 4.0 6
Швеллер 1ш

183,000₮

16.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1ш

66,000₮

80*60 2.2 6
Швеллер 1ш

207,000₮

18.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1ш

60,000₮

80*80 1.7 6
Швеллер 1ш

258,000₮

20.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1ш

72,000₮

80*80 2.2 6
Швеллер 1ш

612,000₮

22.0 12.0 0
Квадрат /хар/ 1ш

96,000₮

80*80 3.0 6
Швеллер 1ш

684,000₮

25.0 12.0 0
Квадрат /хар/ 1ш

123,000₮

80*80 4.0 6
Швеллер 1ш

876,000₮

30.0 12.0 0
Квадрат /хар/ 1ш

186,000₮

80*80 6.0 6
Швеллер цагаан 1м

65,000₮

20.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1ш

63,000₮

100*50 2.0 6
Швеллер цагаан 1м

22,000₮

10.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1ш

91,800₮

100*50 3.0 6
Швеллер цагаан 1м

24,500₮

12.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1ш

96,000₮

100*100 2.0 6
Швеллер цагаан 1м

10,000₮

41*21 3.0 0
Квадрат /хар/ 1ш

102,000₮

100*100 2.5 6
Швеллер цагаан 1м

12,000₮

41*41 3.0 0
Квадрат /хар/ 1ш

126,000₮

100*100 3.0 6
Швеллер цагаан 1ш

390,000₮

20.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1ш

162,000₮

100*100 4.0 6
Швеллер 1ш

132,000₮

10.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1ш

234,000₮

100*100 6.0 6
Швеллер 1ш

147,000₮

12.0 6.0 0
Квадрат /хар/ 1ш

168,000₮

100*150 3.0 6
Швеллер 1ш

30,000₮

41*21 3.0 0
Квадрат /хар/ 1ш

252,000₮

100*150 5.0 6
Швеллер 1ш

36,000₮

41*41 3.0 0
Квадрат /хар/ 1ш

132,000₮

120*120 2.5 6
Полоса хар 1ш

7,800₮

2.5 2.5 6
Квадрат /хар/ 1ш

165,600₮

150*150 2.5 6
Полоса хар 1ш

9,600₮

3.0 3.0 6
Квадрат /хар/ 1ш

198,000₮

150*150 3.0 6
Полоса хар 1ш

12,600₮

4.0 3.0 6
Квадрат /хар/ 1ш

300,000₮

150*150 5.0 6
Полоса хар 1ш

18,000₮

4.0 4.0 6
Квадрат /хар/ 1ш

200*200 6.0 6
Полоса хар 1ш

27,000₮

4.0 5.0 6
Квадрат /хар/ 1ш

654,000₮

200*200 8.0 6
Полоса хар 1ш

30,000₮

5.0 5.0 6
Квадрат /цагаан/ 1ш

21,000₮

20*40 1.5 6
Полоса хар 1ш

40,800₮

5.0 8.0 6
Квадрат /цагаан/ 1ш

33,000₮

40*40 2.0 6
Полоса хар 1ш

36,000₮

6.0 5.5 6
Квадрат /цагаан/ 1ш

27,000₮

50*30 1.5 6
Полоса хар 1ш

16,200₮

7.5 3.0 6
Квадрат /цагаан/ 1ш

43,800₮

50*50 2.0 6
Полоса хар 1ш

75,000₮

7.5 10.0 6
Квадрат /цагаан/ 1ш

54,000₮

60*40 2.0 6
Полоса хар 1ш

49,200₮

8.0 6.0 6
Квадрат /цагаан/ 1ш

67,800₮

60*60 2.0 6
Полоса хар 1ш

60,000₮

10.0 6.0 6
Квадрат /цагаан/ 1м

3,500₮

20*40 1.5 6
Полоса хар 1ш

70,200₮

10.0 6.5 6
Квадрат /цагаан/ 1м

5,500₮

40*40 2.0 6
Полоса хар 1ш

81,000₮

10.0 7.5 6
Квадрат /цагаан/ 1м

4,500₮

50*30 1.5 6
Полоса хар 1ш

120,000₮

10.0 10.0 6
Квадрат /цагаан/ 1м

7,300₮

50*50 2.0 6
Полоса хар 1м

1,300₮

2.5 2.5 6
Квадрат /цагаан/ 1м

9,000₮

60*40 2.0 6
Полоса хар 1м

1,600₮

3.0 3.0 6
Квадрат /цагаан/ 1м

11,300₮

60*60 2.0 6
Полоса хар 1м

2,100₮

4.0 3.0 6
Угольник /хар / 1м

2,400₮

25.0 3.0 6
Полоса хар 1м

3,000₮

4.0 4.0 6
Угольник /хар / 1м

3,200₮

30.0 3.5 6
Полоса хар 1м

4,500₮

4.0 5.0 6
Угольник /хар / 1м

3,000₮

35.0 2.5 6
Полоса хар 1м

5,000₮

5.0 5.0 6
Угольник /хар / 1м

4,800₮

40.0 4.0 6
Полоса хар 1м

6,800₮

5.0 8.0 6
Угольник /хар / 1м

6,300₮

40.0 5.0 6
Полоса хар 1м

6,000₮

6.0 5.5 6
Угольник /хар / 1м

6,500₮

50.0 3.0 6
Полоса хар 1м

2,700₮

7.5 3.0 6
Угольник /хар / 1м

6,800₮

50.0 4.0 6
Полоса хар 1м

12,500₮

7.5 10.0 6
Угольник /хар / 1м

7,800₮

50.0 5.0 6
Полоса хар 1м

8,200₮

8.0 6.0 6
Угольник /хар / 1м

8,600₮

63.0 4.0 6
Полоса хар 1м

10,000₮

10.0 6.0 6
Угольник /хар / 1м

10,700₮

63.0 5.0 6
Полоса хар 1м

11,700₮

10.0 6.5 6
Угольник /хар / 1м

13,000₮

70.0 5.0 6
Полоса хар 1м

13,500₮

10.0 7.5 6
Угольник /хар / 1м

14,000₮

70.0 7.0 6
Полоса хар 1м

20,000₮

10.0 10.0 6
Угольник /хар / 1м

15,000₮

70.0 7.5 6
Лист/хар/ 1м.кв

38,450₮

1 мм 1*2 0
Угольник /хар / 1м

15,000₮

75.0 5.0 6
Лист/хар/ 1м.кв

57,600₮

1.5 мм 1*2 0
Угольник /хар / 1м

16,500₮

75.0 7.0 6
Лист/хар/ 1м.кв

180,000₮

1.5 мм 1.25*5 0
Угольник /хар / 1м

18,500₮

75.0 7.5 6
Лист/хар/ 1м.кв

76,900₮

2 мм 1*2 0
Угольник /хар / 1м

15,500₮

80.0 6.0 6
Лист/хар/ 1м.кв

240,320₮

2мм 1.25*5 0
Угольник /хар / 1м

22,000₮

90.0 8.0 6
Лист/хар/ 1м.кв

150,250₮

2.5 мм 1.25*2.5 0
Угольник /хар / 1м

24,000₮

100.0 7.0 6
Лист/хар/ 1м.кв

467,100₮

3 мм 1.5*6 0
Угольник /хар / 1м

24,000₮

100.0 7.0 9
Лист/хар/ 1м.кв

621,000₮

4 мм 1.5*6 0
Угольник /хар / 1м

30,000₮

100.0 10.0 6
Лист/хар/ 1м.кв

777,150₮

5 мм 1.5*6 0
Угольник /хар / 1м

35,000₮

110.0 10.0 9
Лист/хар/ 1м.кв

932,400₮

6 мм 1.5*6 0
Угольник /хар / 1м

32,000₮

125.0 8.0 9
Лист/хар/ 1м.кв

1,243,400₮

6 мм 2*6 0
Угольник /хар / 1м

42,000₮

125.0 10.0 9
Лист/хар/ 1м.кв

1,243,350₮

8 мм 1.5*6 0
Угольник /хар / 1м

46,000₮

140.0 10.0 9
Лист/хар/ 1м.кв

1,554,300₮

10 мм 1.5*6 0
Угольник /хар / 1м

49,000₮

160.0 10.0 9
Лист/хар/ 1м.кв

0₮

12 мм 2.2x 0
Угольник /хар / 1м

89,000₮

200.0 12.0 12
Лист/хар/ 1м.кв

1,949,400₮

12 мм 1.5*6 0
Угольник /хар / 1ш

14,400₮

25.0 3.0 6
Лист/хар/ 1м.кв

0₮

14 мм 2.2*8-10 0
Угольник /хар / 1ш

19,200₮

30.0 3.5 6
Лист/хар/ 1м.кв

2,274,750₮

14 мм 1.5*6 0
Угольник /хар / 1ш

18,000₮

35.0 2.5 6
Лист/хар/ 1м.кв

0₮

16 мм 2.2*8-10 0
Угольник /хар / 1ш

28,800₮

40.0 4.0 6
Лист/хар/ 1м.кв

2,599,900₮

16 мм 1.5*6 0
Угольник /хар / 1ш

37,800₮

40.0 5.0 6
Лист/хар/ 1м.кв

2,882,520₮

18 мм 2*11.3 0
Угольник /хар / 1ш

39,000₮

50.0 3.0 6
Лист/хар/ 1м.кв

0₮

20 мм 2.20*10 0
Угольник /хар / 1ш

40,800₮

50.0 4.0 6
Лист/хар/ 1м.кв

3,249,900₮

20 мм 1.5*6 0
Угольник /хар / 1ш

46,800₮

50.0 5.0 6
Лист/хар/ 1м.кв

0₮

25 мм 2.2*8 0
Угольник /хар / 1ш

51,600₮

63.0 4.0 6
Лист/хар/ 1м.кв

0₮

27мм 2.25*10 0
Угольник /хар / 1ш

64,200₮

63.0 5.0 6
Лист/хар/ 1м.кв

0₮

30мм 2.2*12 0
Угольник /хар / 1ш

78,000₮

70.0 5.0 6
Лист/хар/ 1м.кв

0₮

40 мм 2.2*9 0
Угольник /хар / 1ш

84,000₮

70.0 7.0 6
Лист/хар/ 1м.кв

0₮

45 мм 2.2*5.1 0
Угольник /хар / 1ш

90,000₮

70.0 7.5 6
Лист/хар/ 1м.кв

0₮

50 мм 2.2*5 0
Угольник /хар / 1ш

90,000₮

75.0 5.0 6
Лист/хар/ 1ш

38,450₮

1 мм 1*2 0
Угольник /хар / 1ш

99,000₮

75.0 7.0 6
Лист/хар/ 1ш

57,600₮

1.5 мм 1*2 0
Угольник /хар / 1ш

111,000₮

75.0 7.5 6
Лист/хар/ 1ш

180,000₮

1.5 мм 1.25*5 0
Угольник /хар / 1ш

93,000₮

80.0 6.0 6
Лист/хар/ 1ш

76,900₮

2 мм 1*2 0
Угольник /хар / 1ш

132,000₮

90.0 8.0 6
Лист/хар/ 1ш

240,320₮

2мм 1.25*5 0
Угольник /хар / 1ш

144,000₮

100.0 7.0 6
Лист/хар/ 1ш

150,250₮

2.5 мм 1.25*2.5 0
Угольник /хар / 1ш

216,000₮

100.0 7.0 9
Лист/хар/ 1ш

467,100₮

3 мм 1.5*6 0
Угольник /хар / 1ш

180,000₮

100.0 10.0 6
Лист/хар/ 1ш

621,000₮

4 мм 1.5*6 0
Угольник /хар / 1ш

315,000₮

110.0 10.0 9
Лист/хар/ 1ш

777,150₮

5 мм 1.5*6 0
Угольник /хар / 1ш

288,000₮

125.0 8.0 9
Лист/хар/ 1ш

932,400₮

6 мм 1.5*6 0
Угольник /хар / 1ш

378,000₮

125.0 10.0 9
Лист/хар/ 1ш

1,243,400₮

6 мм 2*6 0
Угольник /хар / 1ш

414,000₮

140.0 10.0 9
Лист/хар/ 1ш

1,243,350₮

8 мм 1.5*6 0
Угольник /хар / 1ш

441,000₮

160.0 10.0 9
Лист/хар/ 1ш

1,554,300₮

10 мм 1.5*6 0
Угольник /хар / 1ш

1,068,000₮

200.0 12.0 12
Лист/хар/ 1ш

0₮

12 мм 2.2x 0
Угольник /цагаан/ 1ш

19,200₮

30.0 3.0 6
Лист/хар/ 1ш

1,949,400₮

12 мм 1.5*6 0
Угольник /цагаан/ 1ш

36,000₮

40.0 4.0 6
Лист/хар/ 1ш

0₮

14 мм 2.2*8-10 0

ЧАНАРТАЙ ГАН ЧАДВАРЛАГ ХИИЦ

Бид салбарын хөгжлийн түүчээлэгч байна